Wyjątkowe zajęcia - uczniowie ZSO z Prudnika na Wydziale Chemiiobraz - 35.jpgDnia 16.06.2009 r. odbył się wyjazd uczniów naszego liceum do Opola. Celem wyjazdu była wizyta na Uniwersytecie Opolskim oraz zwiedzenie wystawy pt. „W kręgu alchemii, medycyny i astronomii”. Uczestnicy wyjazdu to, wybrani uczniowie z klas II e oraz I d pod opieką Pani Elżbiety Madery- nauczycielki geografii oraz Pani Jadwigi Harasymowicz - dyrektora liceum.

     Wykład wygłosiła Pani dr Izabela Jasicka- Misiak, a jego temat to „Owoc nie zakazany – fito chemikalia, strażnicy naszego organizmu”. Wykład trwał niecałą godzinę i wzbudził zainteresowanie słuchaczy. Po jego zakończeniu grupa podzieliła się na dwie mniejsze. Jedna poszła zwiedzać laboratoria i pracownie Katedry Chemii Analitycznej i Ekologicznej, a druga udała się na zajęcia praktyczne z chemii. Po pewnym czasie nastąpiła zamiana. Zajęcia laboratoryjne polegały na przeprowadzeniu wielu ciekawych doświadczeń chemicznych pod nadzorem pracowników i studentów.  Największe zainteresowanie wzbudziła możliwość komponowania własnych perfum na jednym ze stanowisk w pracowni. Zwiedzanie laboratoriów  i pracowni odbywało się pod przewodnictwem Pana dr Jacka Lipoka, który z entuzjazmem i pasją opowiadał o pracy i nauce na tym wydziale. Omawiał on działanie skomplikowanej aparatury takiej jak np.  chromatograf cieczowy  znajdujący się na uczelni. Przedstawiał on również bogatą ofertę edukacyjną owej uczelni dla uczniów chętnych poszerzania swojej w wiedzy w dziedzinie chemii i nie tylko.

Kolejnym punktem wyjazdu była wystawa zorganizowana w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej pt. „W kręgu alchemii, medycyny i astronomii”; uczniowie mogli podziwiać szkice , obrazy, księgi, ryciny oraz przedmioty związane z historią alchemii, medycyny bądź astronomii.

Wyjazd dostarczył uczniom wielu ciekawych informacji nt. Katedry Chemii Analitycznej i Ekologicznej oraz samej uczelni, pokazując możliwości rozwoju dla potencjalnych kandydatów, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania związane z chemią i ekologią.

                Licealiści z Prudnika serdecznie dziękują Uniwersytetowi Opolskiemu za możliwość uczestniczenia w zajęciach, które sprawiły nam wiele frajdy i zadowolenia. Panu dr Jackowi Lipok za odwiedziny i wykład pt. „ Gdzie diabeł nie może, tam….. molekuły wyśle.” w ramach programu * Zaproś wykładowcę* oraz za to, że raczył nas swoja gościnnością w Katedrze Chemii Analitycznej i Ekologicznej.

Uczniowie klas biologiczno – chemicznych ZSO nr 1w Prudniku.


galeria zdjęć >>Joanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol