Dr Anna Poliwoda w PrudnikuAutorka: Joanna Grzegocka - nauczycielka biologii i chemii w II LO w Prudniku.

17 marca 2009r. w mojej szkole został wygłoszony wykład pt " Czy wyginą mężczyźni? Endokrynny efekt zanieczyszczenia środowiska" przez p. dr Annę Poliwodę z Wydziału Chemii. W mojej szkole na prezentację zaprosiłam uczniów klas III - maturalnych. Z wielka uwagą i skupieniem wysłuchali przedstawionych im zagadnień. Obok jasno, rzeczowo i zrozumiale przedstawionego tematu, uczniowie mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na zadawane przez siebie pytania zarówno dotyczące "ginących mężczyzn" jak również dotyczących struktury i działalności UO.

Późniejsze rozmowy z uczniami potwierdziły moje przypuszczenia, że taka forma przedstawianych zagadnień była bardzo interesują, wręcz  uczniowie domagają się kontynuacji wykładów!

Natomiast moim skromnym zdaniem taka forma promocji jest jak najbardziej trafna. Sama jestem absolwentką tej uczelni i wiążę z nią wiele miłych przeżyć, tym bardziej miło jest mi po raz kolejny spotkać "moich" prowadząych lub też znajomych, bo tak o nich tylko mogę powiedzieć, gdyż atmosfera, która panowała na moim kierunku była iście rodzinna.

W tym samym dniu wykład został przedstawiony również w I LO w Prudniku - gdzie młodzież również bardzo mile wspomina spotkanie z panią doktor.


obraz - prudnik_poliwoda_03.jpg

obraz - prudnik_poliwoda_01.jpg

obraz - prudnik_poliwoda_02.jpg

obraz - prudnik_poliwoda_04.jpgJoanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol