Wykładowca: profesor Hubert Wojtasekobraz - wojtasek1.JPG

dr hab. Hubert Wojtasek, prof UO

Dziedziny: nauki chemiczne, nauki biologiczne; biochemia


Zainteresowania naukowe:

biochemia owadów - molekularne podstawy ich rozwoju, mechanizmy działania hormonów, chemiczne porozumiewanie się owadów, mechanizmy działania feromonów, oddziaływania chemiczne owadów z roślinami; procesy przekazywania sygnałów w organizmach, mechanizmy działania enzymów.


Biografia

Studia magisterskie w Instytucie Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu w latach 1984-1989 na kierunku chemia ze specjalnością agrobiochemia. Służba wojskowa w latach 1989-1990. Studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Stony Brook w latach 1991-1995 na specjalności chemia organiczna i biologiczna. Pracownik badawczy (stypendysta japońskiej Agencji Nauki i Technologii - STA) w Narodowym Instytucie Entomologii w Tsukubie w Japonii w latach 1996-1999. W latach 1999-2000 stypendysta Japońskiego Towarzystwa Promocji Nauki (JSPS) na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Mie. Pracownik Zakładu Biochemii Uniwersytetu Opolskiego od roku 2000 a od roku 2002 jego kierownik. Stopień doktora habilitowanego uzyskany na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2003. 


Zainteresowania pozazawodowe: wędrówki po górach
Proponowane wykłady:

  1. Uniwersalny język przyrody – chemiczne porozumiewanie się organizmów.

  2. Jak działają leki

  3. Stawonogi hematofagiczne – żywe strzykawki czy zdolni farmaceuci?

  4. Japonia – przyroda i kultura oczami opolskiego biochemika.
Kontakt:

Wydział Chemii
Zakład Biochemii
Ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel.: 077-452-7122
fax: 077-452-7101
e-mail: Hubert.Wojtasek@uni.opole.pl
www.chemia.uni.opole.pl/Joanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol