Wykładowca - Miłosz Mazurobraz - milo.jpg

mgr Miłosz Mazur

Dziedziny: biologia; ochrona przyrody, bioróżnorodność, entomologia


Zainteresowania naukowe:

Moje naukowe zainteresowania skupiają się wokół faunistyki i systematyki chrząszczy z grupy ryjkowcowatych (Curculionoidea), oprócz tego zajmuję się także zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody ze szczególnym uwzględnieniem owadów.


Biografia:

Urodziłem się w Kędzierzynie – Koźlu w 1981 roku. Od zawsze przyroda była moją pasją i właściwie od szkoły podstawowej wiedziałem, że będę się nią zajmował. Ukończyłem Technikum Leśne w Brynku i właśnie tam rozpoczęła się moja wielka przygoda z owadami. Z różnych przyczyn nie mogłem podjąć pracy w zawodzie, dlatego w 2001 roku rozpocząłem studia na ochronie środowiska na Uniwersytecie Opolskim. Szybko okazało się, że to co wcześniej było moim hobby i pasją może stać sie moim podstawowym zajęciem, gdy będę mógł pracować na Uniwersytecie. Dzięki przychylności mojego Promotora prof. dr hab. Jerzego Lisa mogłem poświęcić się moim zainteresowaniom i jeszcze bardziej je rozwijać.

W 2006 roku napisałem wspólnie z prof. Lisem projekt, w ramach którego powstała na naszym Uniwersytecie nowa jednostka badawcza i jednocześnie moje miejsce pracy. Jestem Koordynatorem działalności Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością.

Jako student otrzymałem w 2005 roku Nagrodę Rektora za osiągnięcia naukowe. W latach 2005/2006 byłem stypendystą Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Jestem członkiem dwóch towarzystw naukowych.

Mój profil
na stronie Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością


Zainteresowania pozazawodowe: Poza pracą słucham muzyki rockowej i pasjonuje sie fantastyką.
Proponowane wykłady:

  1. Bioróżnorodność, kolejny slogan czy wyzwanie na miarę XXI wieku

  2. Te paskudne robale czyli rzecz o owadach w naszym otoczeniu

  3. Owady - przyjaciele czy wrogowie
Kontakt:

Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Katedra BIosystematyki
Centrum Studiów nad Bioróznorodnością
Oleska 22; 45-052 Opole
e-mail: milosz.mazur@uni.opole.pl


Joanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol