Wykładowca: doktor Dawid Siodłakobraz - siodlak.jpg

dr Dawid Siodłak

Dziedziny: chemia


Zainteresowania naukowe:

aminokwasy, aminokwasy niestandardowe występujące w naturze, dehydroaminokwasy, peptydy, toksyny peptydowe, konformacja peptydu a jego aktywność biologiczna, metody obliczeniowe chemii, historia chemii, ciekawe doświadczenia chemiczne.


Biografia:

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 11 w Opolu, Liceum Ogólnokształcącego nr III w Opolu, Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie pracownik Wydziału Chemii na stanowisku adiunkta w Zakładzie Chemii Organicznej. Opiekun Koła Naukowego Chemików "Koronan" (2006-2009). Koordynator Festiwalu Nauki na Wydział Chemii (2006-2009).Proponowane wykłady:


  1. Aminokwasy, peptydy, białka.


  2. Referat. Czas około 60 minut. Wykład przeznaczony dla uczniów liceum i technikum. Miejsce wykładu: dana szkoła lub sala Uniwersytetu Opolskiego. Narzędzie: rzutnik multimedialny, komputer.

    Treść: Aminokwasy, peptydy, białka. Dlaczego atom węgla jest podstawowym pierwiastkiem natury ożywionej? Jaka jest różnica między białkiem a peptydem? Dlaczego natura wybrała białka jako jeden z podstawowych  materiałów konstrukcyjnych organizmów? Jak powstały aminokwasy?  Czy aminokwasów jest więcej niż 20? Aminokwasy niestandardowe. Dehydroaminokwasy. Wybrane przykłady naturalnie występujących dehydropeptydów, ich budowa i funkcja. Prezentacja prowadzonych badań. Jak to jest badane, czyli laboratorium "od kuchni". Sylwetki studentów biorących udział w badaniach. Krótki zarys Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego.  3. Czym jest chemia?


    Wykład z pokazem. Czas około 90 minut. Wystąpienie przeznaczone dla uczniów gimnazjum jak również liceum i technikum. Miejsce: sala 504 Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Liczba osób: maksymalnie 30.

    Treść: Pokaz podstawowych technik oczyszczania i wyodrębniania związków organicznych (destylacja, ekstrakcja, chromatografia, krystalizacja) wraz z ich opisem, zastosowaniem w praktyce oraz historią ich powstania. Równolegle z pokazami wykład na temat początków chemii, próba zdefiniowania chemii od czasów starożytnych po współczesne. Wszystko przeplatane dodatkowymi pokazami doświadczeń: ciekły azot, "śpiewanie helem", próba lustra srebrnego, "czarodziejska kolba", przemiana "woda-mleko-wino-piwo".
Kontakt:


Wydział Chemii
ul. Oleska 48, 45-052 Opole, tel. 077 452 7162 lub 452 7154, kom. 698 840 027
e-mail: dawid.siodlak@uni.opole.pl
www.chemia.uni.opole.pl/Joanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol