Wykładowca: doktor Ewa Pawelecdr Ewa Pawelec

Dziedziny: Fizyka (głównie fizyka plazmy)


Zainteresowania naukowe:

fizyka atomów i molekuł (parametry atomu), plazma: modelowanie, diagnostyka i zastosowania, spektroskopia klasyczna i laserowa, efekty dyfuzji.


Biografia: dostępna na stronie domowej: http://draco.uni.opole.pl/~ewap/ewap.html


Zainteresowania luźniej związane z pracą naukową: historia kultury, nauki, sztuki, technologii, życia codziennego, astronomia, etologia (nauka o zachowaniu), literatura fantastyczna.
Proponowane wykłady:

  1. Zastosowania militarne laserów wysokiej mocy

  2. Rozwój napędów dla statków i sond kosmicznych

  3. Co widać z okna kosmolotu czyli obserwacje przedmiotów przy poruszaniu się z prędkościami bliskimi prędkości światła

  4. Chaos deterministyczny, czyli kto wreszcie zatłucze tego podłego motylka

  5. Wielki Brat patrzy, czyli problem jak fizyka kwantowa staje się klasyczną

  6. Mity naukowe, czyli czy trzmiel rzeczywiście nie może latać

  7. Pierścienie Newtona, które jak sama nazwa wskazuje odkrył Hooke – problemy pierwszeństwa odkryć naukowych

Kontakt:

Instytut Fizyki
Katedra Spektroskopii Plazmy
ul. Oleska 48, 45-052 Opole, tel. (077) 452 72 86
e-mail: ewap@uni.opole.pl
www.fizyka.uni.opole.pl/
http://draco.uni.opole.pl/~ewap/ewap.html


Joanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol