Wykładowca: doktor Anna Poliwodaobraz - ania_poliwoda.jpg
dr Anna Poliwoda

Dziedziny: nauki chemiczne – szczególnie chemia analityczna


Zainteresowania naukowe:

Badania mechanizmów transportu związków organicznych przez membrany ciekłe. Metody izolacji, zatężania i oznaczania ksenobiotyków (pozostałości leków, środków ochrony roślin, substancji endokrynnych) w próbkach środowiskowych
i biologicznych. Rozdział stereoizomerów i oznaczanie ich czystości optycznej. Izolacja i wydzielanie substancji pochodzenia naturalnego. Polimery z odciskiem molekularnym jako potencjalne sorbenty w ekstrakcji do fazy stałej.

Biografia

 W latach 1992-1996 uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu. Studia magisterskie w Instytucie Chemii Uniwersytetu Opolskiego w latach 1996-2001 na kierunku Chemia ze specjalnością Agrobiochemia. W latach 2002 - 2007 zatrudniona na etacie asystenta w Instytucie Chemii UO. Stopień doktora uzyskany w roku 2006 z zakresu zastosowania membran ciekłych do wydzielania i zatężania peptydów. Obecnie pracownik Wydziału Chemii na etacie adiunkta. W latach 2001-2004 kilkukrotne staże naukowe w Katedrze Chemii Analitycznej Uniwersytetu w Lund (Szwecja).

Zainteresowania pozazawodowe: literatura fantastyczna, sport (badminton, narciarstwo)

Proponowany wykład:

  1. Czy wyginą mężczyźni? - endokrynny efekt zanieczyszczeń środowiskaKontakt:

Wydział Chemii UO
Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel.:  077-452-7115
fax: 077-452-7115
e-mail: adrapala@uni.opole.pl
www.zche.uni.opole.pl


Joanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol