Wykładowca: doktor Grażyna BalowskaUprzejmie informujemy, że do końca semestru letniego roku akademickiego 2008/2009 pani doktor przebywa na urlopie zdrowotnym i nie bierze udziału w programie

dr Grażyna Balowska

Dziedziny: nauki humanistyczne, językoznawstwo czeskie

Zainteresowania naukowe:

idiolekt laskiego pisarza Óndry Łysohorskiego, socjolingwistyczne podłoże oraz zagadnienia leksykalno-semantyczne języka laskiego, stratyfikacja współczesnego języka czeskiego, glottodydaktyka języka czeskiego.


Biografia

Absolwentka Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność: filologia czeska). W Katedrze Slawistyki przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego pracuje od roku 1994, najpierw jako asystent (1994 – maj 2001), a następnie jako adiunkt (od czerwca 2001 do dziś). Praca doktorska pt. Próby Óndry Łysohorskiego utworzenia laskiego języka literackiego, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Lubasia, obroniona na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego w 2001 r.


Zainteresowania pozanaukowe, hobby: podróże, dobra literatura kryminalna
Proponowany wykład:

  1. Dlaczego język czeski nas śmieszy?
Kontakt:

Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej, Katedra Slawistyki
Collegium Maius
pl. Kopernika 11
45-040 Opole
p.215
tel.: 077 541 6015
e-mail: grazyna.balowska@uni.opole.pl


Joanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol