Wykładowca: doktor Anna Modelska-Kwaśniowskaobraz - ania_modelska.jpg

dr  Anna Modelska-Kwaśniowska


Dziedziny: nauki humanistyczne; literaturoznawstwo


Zainteresowania naukowe:

współczesna literatura serbska; literatura bośniacka; tożsamość pisarzy pochodzących z Bośni; obraz Bośni w literaturze; twórczość Mešy Selimovicia


Biografia:

Studia magisterskie (filologia polska ze specjalnością serbską i chorwacką) ukończyłam w UO w 2000 roku.  Pracę magisterską pt. Wątki erotyczne w poezji Pokolenia 56 (Halina Poświatowska, Stanisław Grochowiak, Małgorzata Hillar) napisałam pod kierunkiem prof. dr. hab. Juliana Kornhausera, który był także moim promotorem w przewodzie doktorskim.  Rozprawę doktorską pt. Dialogowy charakter świata przedstawionego w twórczości Mešy Selimovicia obroniłam na Wydziale Filologicznym UO w 2007 roku.
W Katedrze Slawistyki pracuję od 2000 roku, od 2008 na stanowisku adiunkta.


Zainteresowania pozanaukowe, hobby:  aktywne formy wypoczynku – wędrówki po górach i wycieczki rowerowe

Proponowany wykład:

  1. Czy na Bałkanach ludzie mają ogony? O relacjach podróżników z wypraw na Półwysep Bałkański.
Kontakt:

Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej, Katedra Slawistyki
Collegium Maius
pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
p.215
tel.: 077 541 6015
aniamodelska@wp.pl


Joanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol