Wykładowca: doktor Sabina Giergielobraz - sabina_giergiel.jpg

dr Sabina Giergiel

Dziedziny: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo


Zainteresowania naukowe:

literatura emigracyjna krajów południowo-słowiańskich


Biografia

Skończyła studia w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ, specjalność: serbistyka. Jak w przypadku większości studentów tego kierunku, wybór studiów został podyktowany przypadkiem. Jednak, podróże po krajach byłej Jugosławii, podejmowane w czasie studiów, spowodowały, że kultura i literatura tych regionów stała się jej pasją. Doprowadziło to nie tylko do ukończenia studiów z wynikiem bardzo dobrym, ale i do rozpoczęcia studiów doktorskich.  W 2006 roku obroniła pracę doktorską, poświęconą współczesnemu prozaikowi serbskiemu – Borislavowi Pekiciowi. Od tego roku pracuje w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, gdzie uczy języka serbskiego, wykłada literaturę serbską i chorwacką. Wraz z lektorem języka serbskiego sprawuje również opiekę nad Studenckim Kołem Slawistów działającym przy uniwersytecie w Opolu. Aktualnie jej zainteresowania podróżnicze skoncentrowane są na bardziej egzotycznych krajach (ostatnio odwiedziła Izrael i Egipt). Pomimo tego nie „porzuciła” obszaru Bałkanów, gdzie (zarówno ze względów naukowych, jak i towarzyskich) stara się spędzić co najmniej kilka dni w roku.

Jej aktualne zainteresowania naukowe koncentrują się na literaturze emigracyjnej krajów południowo-słowiańskich, ze szczególnym uwzględnieniem relacji: emigrant - kraj ojczysty. Natomiast do zainteresowań pozanaukowych należy zaliczyć potrzebę przemieszczania się (która staje się bezpośrednim impulsem do tego, by kilka razu w roku, korzystając z wolnych dni w pracy, spakować plecak i wyruszyć w drogę) i poznawania tego, co inne.


Zainteresowania pozazawodowe: podróże
Proponowany wykład:

  1. Serbska muzyka etno: konteksty, konotacje, kontrowersje.Kontakt:

Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej, Katedra Slawistyki
Collegium Maius
pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
p.215
tel.: 077 541 6015
pregled@poczta.fm


Joanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol