Wykładowca: profesor Piotr Paweł Wieczorekobraz - piotr_wieczorek.jpg

prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek

Dziedziny: nauki chemiczne, chemia organiczna, chemia analityczna, chemia ekologiczna

Zainteresowania naukowe:

badania mechanizmów transportu związków organicznych przez membrany ciekłe, izolacja i identyfikacja oraz badanie właściwości i aktywności substancji pochodzenia naturalnego, badania właściwości i biodegradacji substancji allelopatycznie aktywnych, fosforoorganicznych pochodnych aminokwasów i innych związków organicznych, metody wyodrębniania i analizy ksenobiotyków, z próbek medycznych, środowiskowych i z żywności
rozdział stereoizomerów związków organicznych, oznaczanie czystości optycznej związków organicznych.

Biografia

Ukończona Szkoła Podstawowa w Sławicach k/Opola, następnie III LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu. Tytuł magistra inżyniera chemii na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej w 1978 r. Studia doktoranckie na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej,  w latach 1978 – 1981 na specjalności chemia i fizykochemia polimerów. W 1980r. półroczny staż w Instytucie Chemii Makromolekularnej Czechosłowackiej Akademii Nauk w Pradze. Od października 1981r. pracownik Instytutu Chemii WSP, następnie Uniwersytetu w Opolu. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskany w 1982 r. W roku 1994 sześciomiesięczny grant Swedish Natural Science Research Council, a na rok akademicki 1996/1997 ze Swedish Institute na prowadzenie badań w Katedrze Chemii Analitycznej Uniwersytetu w Lund jako wizytujący pracownik  naukowy (visiting researcher). Stypendysta DAAD, docent w Uniwersytecie Technicznym w Monachium (1995). W 2001 r. doktora habilitowanego nauk chemicznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. 14 kwietnia 2008r., po postępowaniu przeprowadzonym przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Profesor wizytujący (visiting professor) w Uniwersytecie w Gironie, Hiszpania, Uniwersytecie w Bath, Anglia, Uniwersytecie w Bayreuth, Niemcy. W latach 1999 – 2005 zastępca dyrektora Instytutu Chemii UO, 1.09.2002 – 30.09.2008 kierownik Zakładu Chemii Ekologicznej w ICh UO, a od 1.10.2008  kierownik Katedry Chemii Analitycznej i Ekologicznej Wydziału Chemii UO, od 1.09.2005 do 30.08.2008 dyrektor Instytutu Chemii UO. Od września 2008 prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Opolskiego.
Współpraca z kilkoma ośrodkami zagranicznymi, a z trzema wymiana studentów w ramach programu Sokrates. W programie tym uczestniczyło do tej pory 17 osób, w tym 15 studentów Uniwersytetu Opolskiego


Zainteresowania pozazawodowe: literatura, muzyka (piosenka poetycka), teatr, brydż, jazda na rowerze
Proponowane wykłady:

  1. Allelochemikalia w oddziaływaniach pomiędzy organizmami

  2. Gdzie diabeł nie może, tam….molekuły wyśle.

  3. Nobliści ze Śląska – ich dzieło i życie.

  4. Estrogeny i ksenoestrogeny jako niebezpieczne zanieczyszczenia środowiska.

  5. Uniwersalny język przyrody – chemiczne porozumiewanie się organizmów.


Kontakt:

Wydział Chemii
Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel.: (077) 452-7114 (15)
fax: (077) 452-7101
e-mail: Piotr.Wieczorek@uni.opole.pl
www.uni.opole.pl
www.chemia.uni.opole.pl
www.zche.uni.opole.plJoanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol