Wykładowca - doktor Jacek Lipokdr Jacek Lipok


Dziedziny: chemia ekologiczna, chemia biologiczna, biotechnologia, agronomia


Zainteresowania naukowe:

molekularne podstawy oddziaływań pomiędzy organizmami – komunikacja chemiczna, metabolizm ksenobiotyków w ekosystemach – biotransformacje prowadzone przez mikroorganizmy, allelochemikalia jako naturalne prekursory leków i przyjaznych pestycydów

Biografia:
 
Absolwent Szkoły Podstawowej w Izbicku (1971-79), II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu (1979-83) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Studia magisterskie (1983-88) na  Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii, kierunek chemia, specjalność Agrobiochemia. Asystent w Zakładzie Ochrony Plonów Instytutu Chemii w latach 1987-95. Po obronie pracy doktorskiej (Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 1995) adiunkt w Zakładzie Chemii Ekologicznej Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego (1995-2008), od października 2008 adiunkt w Katedrze Chemii Analitycznej i Ekologicznej Wydziału Chemii UO.


Zainteresowania pozanaukowe: żeglarstwo, literatura, muzyka
Proponowane wykłady:

  1. Uniwersalny język przyrody – o roli chemii w komunikacji pomiędzy organizmami. Wykład multimedialny 45 min.: ewolucja sposobów komunikacji w świecie przyrody ożywionej, zróżnicowana wrażliwość organizmów na bodźce, cząsteczki związków chemicznych, jako nośniki specyficznych informacji.

  2. Allelochemikalia w oddziaływaniach pomiędzy organizmami. Wykład multimedialny 45 min.; chemizm różnorodnych relacji zachodzących pomiędzy organizmami, allelochemikalia (allelozwiązki) - jako naturalne mediatory funkcjonowania organizmów, naturalne wzorce i prekursory pestycydów przyjaznych dla środowiska.

  3. Gdzie diabeł nie może, tam… molekuły wyśle. Wykład multimedialny 45 min.; rzecz nie tylko o niechlubnym zwyczaju wykorzystywania specyficznej aktywności naturalnych nieorganicznych trucizn oraz toksyn produkowanych przez organizmy żywe, ale i o tym jak z pożytkiem „czarcie molekuły” stosować można.

  4. Znachor w laboratorium – medycyna nie tylko ludowa. Wykład multimedialny 45 min.; historia coraz bardziej świadomego wykorzystywania substancji naturalnych wykazujących właściwości lecznicze, ukazana w kontekście rozwoju chemii i współczesnej farmacji.

  5. Toksyczni detoksykanci – krótka historia bujnego życia Cyjany B. Wykład multimedialny 45 min.; zakwity sinicowe wód powierzchniowych, specyficzna aktywność toksyn wydzielanych przez sinice, prezentacja walorów pozornie zwolnionego rozwoju ewolucyjnego na przykładzie sinic, zdolności adaptacyjne populacji sinic.Kontakt:

Wydział Chemii UO
Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel.:  077-452-7115
fax: 077-452-7115
e-mail: Jacek.Lipok@uni.opole.pl
www.zche.uni.opole.pl


Joanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol