Wykładowca: doktor Ewa Pierzchaładr Ewa Pierzchała

Dziedzina: prawo


Zainteresowania naukowe:

prawo administracyjne ogólne i egzekucyjne, samorząd terytorialny, domniemania w prawie administracyjnym, odpowiedzialność w administracji.


Biografia

  • ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
  • stopień dr nauk prawnych z zakresu prawa administracyjnego uzyskała w 2005r.
  • od 2007 r. jest adiunktem w Zakładzie Postępowania Administracyjnego WPiA UO
  • jest opiekunem kliniki prawa sekcji prawa administracyjnego WPiA UO oraz członkiem Komisji Dyscyplinarnej UO dla Nauczycieli Akademickich (kadencje 2008-2012)Proponowane wykłady:

  1. Polski model samorządu terytorialnego

  2. Obywatel wobec administracji publicznej
Kontakt:

Wydział Prawa i Administracji
ul. Plebiscytowa 5
45-038 Opole
tel. 077 401 69 59
e- mail: epierzchala@uni.opole.pl
www.prawo.uni.opole.pl
Joanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol