Wykładowca: doktor Piotr Stanisławiszyndr Piotr Stanisławiszyn

Dziedzina: prawo


Zainteresowania naukowe:

finanse publiczne, nadzór bankowy, Komisja Nadzoru Bankowego, zagadnienia prawne wprowadzenia euro w Polsce.


Biografia

  • ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza  w Poznaniu oraz Wydział Ekonomiczny Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
  • stopień dr nauk prawnych z zakresu prawa finansowego uzyskał w 2004 r.
  • od 2004 r. jest adiunktem w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UO
  • jest laureatem (II nagroda) w XL Ogólnopolskim Konkursie Instytutu Nauk Prawnych PAN i redakcji „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie
  • członek PAN oddział w Katowicach
  • Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opol
Proponowane wykłady:

  1. Aspekty prawne wprowadzenia euro w Polsce
  2. Bank Centralny w ustroju prawnym RPKontakt:

Wydział Prawa i Administracji
ul. Plebiscytowa 5
45-038 Opole
tel. 077 401 69 59
e-mail: mlodyp@poczta.onet.pl
www.prawo.uni.opole.plJoanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol