Wykładowca: profesor Krystyna Czajaobraz - krystyna_czaja.jpg

prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

Dziedziny: Nauki chemiczne, chemia i technologia polimerów, technologia chemicznaZainteresowania naukowe:

chemia i technologia polimerów, głównie poliolefin (najważniejsza grupa tworzyw sztucznych o największej światowej produkcji i zastosowaniu). Wspólnie z zespołem naukowym, prowadzi od lat kompleksowe prace badawcze obejmujące cały obszar chemii i technologii poliolefin począwszy od opracowania katalizatorów kolejnych generacji i badania syntezy produktów poliolefinowych z ich udziałem poprzez chemiczną i fizyczną modyfikację komercyjnych poliolefin, kompleksową charakterystykę właściwości tej grupy polimerów, aż po metody utylizacji poużytkowych odpadów polimerowych. Prace te są realizowane w ramach badań statutowych i grantów badawczych a także we współpracy i na zlecenie wielu jednostek pozauczelnianych w tym z przemysłu i innych instytucji naukowych (uczelni, instytutów Akademii Nauk i instytutów resortowych).Biografia

Absolwentka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wszystkie postępowania awansowe przeprowadziła na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W roku 1977 obroniła pracę doktorską, w 1992 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 2002 r. prezydent RP nadał  jej tytuł naukowy profesora nauk chemicznych.
W latach 1970 - 1973 pracowała jako technolog w laboratorium badawczym Zakładów Chemicznych „Blachownia” w Kędzierzynie Koźlu. W maju 1973 r. podjęła pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski). W latach 1990-1999 pełniła funkcję kierownika Zakładu Technologii Chemicznej w Instytucie Chemii UO, a od 1999 r. do chwili obecnej kierownika Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów. W latach 1999-2005 była dyrektorem Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego, w latach 2005-2008 prorektorem ds. nauki i polityki finansowej tej uczelni a od września 2008 r. pełni funkcję rektora Uniwersytetu Opolskiego.

Zainteresowania pozazawodowe:  muzyka, turystyka krajowa i zagraniczna, wędrówki po górach, jazda na rowerze i na nartach.
Proponowane wykłady:

  1. Tworzywa sztuczne: materiały przyszłości czy zagrożenie ekologiczne.

  2. Kluczowa rola katalizatora w rozwoju technologii poliolefin

  3. Gatunki poliolefin: struktura, właściwości, zastosowanie

  4. Utylizacja odpadów polimerowych
Kontakt:

Wydział Chemii
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. 077 452 7100, 077 452 7140
fax: 077 452 7101
e-mail: krystyna.czaja@uni.opole.pl
www.chemia.uni.opole.pl
www.polimery.uni.opole.plJoanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol