Wykładowca: magister Jerzy Korwin Małaczyńskiobraz - jk_malaczynski.jpg
mgr Jerzy Korwin Małaczyński

Dziedzina: prawo


Zainteresowania naukowe:

ustawowe zadania prokuratury, status pracownika administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, finanse UE


Biografia:

  • ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Studia Podyplomowe: Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu,

  • od 2008 r. jest wykładowcą w Zakładzie Kryminologii, Kryminalistyki i Wiktymologii WPiA UO,

  • autor programów edukacyjnych i profilaktycznych adresowanych do nauczycieli i młodzieży

  • Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu

  • za działalność edukacyjną i wychowawczą oznaczony medalem KENZainteresowania pozanaukowe:


  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Opolskiego Związku Koszykówki w Opolu.

  • Historia kresów wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Numizmatyka. Muzyka klasyczna. Literatura faktu
Proponowane wykłady:

  1. Prokuratorska kontrola przestrzegania prawa

  2. NIK jako organ kontroli legalności przestrzegania prawa

Kontakt:

Wydział Prawa i Administracji
ul. Plebiscytowa 5
45-038 Opole
tel. 077 401 69 59
e-mail: orcio01@o2.pl
www.prawo.uni.opole.pl


Joanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol