Wykładowca: profesor Barbara Kurzakobraz - barbara_kurzak.JPG

prof. dr hab. Barbara Kurzak


Dziedziny: nauki chemiczne


Zainteresowania naukowe:

Chemia związków koordynacyjnych. Chemia bionieorganiczna. Badanie równowag tworzenia związków koordynacyjnych w roztworach wodnych. Wyznaczanie stałych trwałości i określanie sposobu koordynacji w związkach kompleksowych z wykorzystaniem metod elektrochemicznych (potencjometria) i spektroskopowych (UV- Vis, EPR, NMR).

Biografia

Studia magisterskie na Wydziale Matematyki-Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku chemia w latach 1970-1975. W latach 1976-1979 Studia doktoranckie na tym samym wydziale. Stopień doktora habilitowanego z zakresu chemii nieorganicznej uzyskany w 1993 roku w Instytucie Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Lipiec 1993 roku nominacja na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Rok 2005 – tytuł profesora. Rok 2008 stanowisko profesora zwyczajnego. Lata 1981-2008 pracownik naukowy Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Od września 2008 pracownik Katedry Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego.

Zainteresowania pozazawodowe: Moją pasją jest malowanie obrazów. Maluję farbami akrylowymi, pastelowymi i kredkami. Tematyka moich obrazów jest szeroka i zależy głównie od mojego nastroju.
Proponowane wykłady:

  1. Aluminium – zdrowie a komercja. Referat. Czas około 45 minut. Wykład o charakterze popularnym. Miejsce wykładu: sala Uniwersytetu Opolskiego. Narzędzie: rzutnik multimedialny, komputer. Treść: Występowanie glinu w przyrodzie. Glin jako metal zatruwający środowisko. Zastosowanie glinu w gospodarstwie domowym, lekach i kosmetykach i konsekwencje tego zastosowania.

  2. Dlaczego kosmetyki mogą szkodzić. Referat. Czas około 45 minut. Wykład o charakterze popularnym. Miejsce wykładu: sala Uniwersytetu Opolskiego. Narzędzie: rzutnik multimedialny, komputer. Treść: Występowanie trujących metali i niemetali oraz związków organicznych w kosmetykach oraz skutki ich działania na zdrowie człowieka.

Kontakt:

Wydział Chemii
Katedra Chemii Nieorganicznej
Ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel.: 077-452-7106
fax: 077-452-7101
e-mail: Barbara.Kurzak@uni.opole.pl


Joanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol