Wykładowca: profesor Elena Jagt-Yazykova

dr hab. Elena Jagt-Yazykova, profesor UO

Dziedziny: Paleobiologia 


Zainteresowania naukowe: Oparta na amonitach stratygrafia i paleontologia kredowych utworów Dalekiego Wschodu Rosji oraz niektórych regionów Europy. Badania nad zdarzeniami biotycznymi i abiotycznymi oraz nad ewolucją i bioróżnorodnością różnych grup fauny mezozoicznej.


Biografia

W 1982 ukończenie szkoły średniej No 280 w Leningradzie, Rosja. 1982-1987 – studia na Wydziale Geologii Leningradskiego Państwowego Uniwersytetu, Rosja. 1986-1987 - przygotowanie pracy magisterskiej pt. „Utwory cenomanu-turonu w dolinie rzeki Keliniejweem na północnym-wschodzie Rosji” pod kierunkiem prof. G.Ya. Krymgolc’a w katedrze Geologii Historycznej Wydziału Geologii Leningradskiego Państwowego Uniwersytetu, Rosja; praca została oceniona jako bardzo dobra, obrona pracy wyróżniona jako najlepsza w roku bieżącym. 1990-1993 - zaoczne studia doktorskie i przygotowanie pracy doktorskiej pt. „Mastrychtskie amonity Sachalinu i Szikotanu, Daleki Wschód Rosji” pod kierunkiem prof. I.A. Mikhajlowoj w katedrze Paleontologii na Wydziale Geologii Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu, Rosja. W roku 1993 – obrona pracy doktorskiej, uzyskanie stopnia doktora. 1987-1990 – asystent badawczy („inżynier”), VSEGEI (Wszech Rosyjski Naukowo-Badawczy Geologiczny Instytut), St.-Petersburg, Rosja. 1990-1994 – młodszy pracownik naukowy, VSEGEI, St.-Petersburg, Rosja. 1994-1997 - pracownik naukowy, VSEGEI, St.-Petersburg, Rosja. 1997-1998 – starszy pracownik naukowy, VSEGEI, St.-Petersburg, Rosja. 1998–1999 – asystent naukowy, katedra Paleontologii i Stratygrafii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, Polska. 1999-2005 – adiunkt naukowo-dydaktyczny, Katedra Stratygrafii Ekosystemowej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, Polska. 2005-dzisiaj - adiunkt naukowo-dydaktyczny, Zakład Paleobiologii, Katedra Biosystematyki, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, Polska.

Zainteresowania pozazawodowe: członek rady redakcyjnej i autor czasopisma Europa.ru 
Proponowane wykłady:

  1. Czym jest paleontologia? Dlaczego paleontolog to nie archeolog?

  2. Kredowe morze Opolszczyzny. Historia regionu w geologicznej przeszłości. Era mezozoiczna, okres kredowy.
Kontakt:

Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Zakład Paleobiologii 
Katedra Biosystematyki 
ul. Oleska 22, 45-267 Opole 
tel. 077 452 7312 
tel. kom. 785610466
e-mail: eyazykova@uni.opole.pl   


Joanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol