Wykładowca: profesor Tadeusz Zygmunt Cieleckiobraz - cielecki_zapros.jpg
dr hab. Tadeusz Zygmunt Cielecki, prof. U.O.

Dziedzina:
prawo

Zainteresowania naukowe:
kryminologia, wiktymologia, kryminalistyka, prawo karne wykonawcze, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika resocjalizacyjna, patologia społeczna, prewencja kryminalna

Biografia

Sylwetka dziekana Tadeusza Zygmunta Cieleckiego na stronie poświęconej władzom uniwersytetu.


Zainteresowania pozazawodowe:
turystyka, myślistwo, fotografika, działka
Proponowane wykłady:

  1. Zapobieganie przestępczości?

  2. Iluzja polityki karnej
Kontakt:

Wydział Prawa i Administracji
ul. Plebiscytowa 5, 45-359 Opole
tel/fax 077 401 6959
e-mail: tadeusz.cielecki@uni.opole.pl
www.prawo.uni.opole.pl


Joanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol