Wykładowca: profesor Stefan Marek Grochalskiobraz - grochalski2.jpg

dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO


Dziedziny: nauki prawne: prawo międzynarodowe publiczne, prawo wspólnotowe


Zainteresowania naukowe: 

instytucja obywatelstwa w prawie europejskim, regulacje prawne dotyczące współpracy transgranicznej, prawno-międzynarodowe regulacje przestrzeni kosmicznej, ewolucja instytucji suwerenności państwa.


Biografia:

Sylwetka prorektora Stefana Marka Grochalskiego na stronie poświęconej władzom uniwersytetu.Zainteresowania pozazawodowe:

muzyka, gospel spirituels, czarny soul, zwiedzanie świata 


 
Proponowane wykłady:

  1. Instytucja obywatelstwa w kontekście obywatelstwa Uni Europejskiej jako nowej kategorii prawnej
  2. Orbita geostacjonarna i teledetekcja w kontekście międzynarodowego prawa kosmicznego

 


 
Kontakt:

Wydział Prawa i Administracji
Kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego
ul. Plebiscytowa 5, 45-038 Opole
tel.077 401 69 30, 31
e-mail: margroch@uni.opole.pl
www.prawo.uni.opole.pl

Joanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol