Wykładowca: profesor Krystyna Modrzejewskaobraz - modrzejewska.jpg
prof. dr hab. Krystyna Modrzejewska

Dziedziny:  nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

Zainteresowania naukowe:  literatura francuska, dramat XX i XXI  wieku, tożsamość kulturowa płci w obrazie literackim, uwodzenie, komparatystyka, translatoryka.

Biografia

nauczyciel akademicki od 1977 roku; początkowo jako lektorka języka francuskiego w Studium Języków Obcych; od 1994  adiunkt w Zakładzie Kultury i Języka Francuskiego Instytutu Filologii Polskiej , wyodrębnionym ze struktury Instytutu w 2005 roku, od 2008 przekształconym w Katedrę Kultury Języka Francuskiego. Kierowała Studium Języków Obcych (1987-1991), Zakładem Kultury i Języka Francuskiego (1994-2007), ośrodkiem Alliance Française w Opolu (1992-2002). Utworzyła opolski Oddział Towarzystwa Przyjaźni Polsko –Francuskiej (1988, prezes do 1992). Utworzyła i kierowała specjalizacją francuską (1995-2005), specjalnością europeistyka kulturoznawcza (2002-2008), specjalnością filologia romańska (2005- nadal).

Opublikowała monografie:
 • 1993 - Współczesny teatr francuski w Polsce w latach 1945-1970, Opole , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 119.
 • 1999 - Postać kobieca we francuskim dramacie XX wieku, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 257.
 • 2004 - Postać męska we francuskim dramacie XX wieku, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 227.
 • 2009 - L’ar. de la séduction dans le théâtre français du XXxe siècle, Paris , L’Harmattan, s.237.
 • Redagowała tomy zbiorowe:
 • 1999 – La femme dans la littérature française-symbole et réalité, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s.199.
 • 2005 – La condition masculine dans la littérature française, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 284.
 • 2008 – L’art de séduire dans la littérature française, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 394.

Zainteresowania pozazawodowe: narciarstwo, żeglarstwo, pływanie, wędrówki piesze (z psem), turystyka górska.Proponowane wykłady:

 1. Kondycja człowieka XX wieku w arcydziełach literatury francuskiej.

 2. Mity antyczne w literaturze francuskiej.

 3. Sztuka uwodzenia w literaturze francuskiej.

 4. Obraz kobiety w arcydziełach literatury francuskiej.
Kontakt:

Wydział Filologiczny
Katedra Kultury i Języka Francuskiego
Collegium Maius, pl. Kopernika 11
45-040 Opole
tel. 077 541 60 09
e-mail: krystyna.modrzejewska@uni.opole.pl


Joanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol