Wykładowca: doktor Jarosław Bogackiobraz - bogacki2-06-1.jpgdr Jarosław Bogacki

Dziedziny: nauki humanistyczne, językoznawstwo, filologia germańska


Zainteresowania naukowe:

Naukowo zajmuję się przede wszystkim językoznawstwem kognitywnym, w tym metaforą pojęciową w tekstach niemieckojęzycznych. Relacje pomiędzy językiem, a sposobem postrzegania i rozumienia świata oraz różnice międzykulturowe w tych relacjach są niezwykle ciekawym przedmiotem badań, które pozwalają zrozumieć językowe zachowania człowieka i sposób jego myślenia w zależności od przynależności kulturowej i warunków, w których dane mu jest żyć.

Ważnym elementem moich badań jest także historia języka niemieckiego na Śląsku. Moje zainteresowania w tej kwestii skupiły się dotychczas na grafematyce niemieckojęzycznego piśmiennictwa kancelaryjnego z XV i XVI w. w ujęciu strukturalistycznym oraz na lingwistycznej analizie dyskursu w historycznych tekstach prasowych w ujęciu kognitywnym.


Biografia:

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Lubaniu Śląskim w klasie o profilu matematyczno-fizycznym, w której to dzięki wychowawczyni-polonistce Marii Korowackiej otrzymałem także solidne wykształcenie humanistyczne, rozpocząłem studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu w nowo powstałym Instytucie Filologii Germańskiej. Pięć lat studiów, w czasie których odbyłem staż studencki na Uniwersytecie w Hildesheim (RFN), podwyższałem moje kompetencje na międzynarodowym kursie językowym na Uniwersytecie Fryderyka i Aleksandra w Erlangen-Nürnberg (RFN) oraz brałem udział w licznych polsko-niemieckich seminariach, przyczyniło się do tego, że moja pasja stała się moim zawodem. Studia te pokazały mi jak ważna dla młodego człowieka jest nie tylko świetna znajomość języka niemieckiego, ale i poznanie kultury i literatury krajów niemieckojęzycznych. Uzyskane kompetencje mogłem sprawdzić praktycznie i poddać ocenie już w czasie studiów, podejmując pracę jako tłumacz i wykonując zlecenia dla instytucji samorządowych i firm z Opolszczyzny. Szlif nauczycielski uzyskałem pracując jako lektor i nauczyciel języka niemieckiego w kilku renomowanych jednostkach oświatowych Opola.

Po ukończeniu studiów już na Uniwersytecie Opolskim rozpocząłem pracę jako asystent w Instytucie Filologii Germańskiej, w Zakładzie Języka Niemieckiego kierowanym przez prof. Marię Katarzynę Lasatowicz. Na Wydziale Filologicznym mojego macierzystego Uniwersytetu uzyskałem stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w specjalności językoznawstwo. Jako pracownik naukowy IFG odbywałem staże na Uniwersytecie w Ratyzbonie, na Uniwersytecie w Münster oraz w Centrum Kompetencji Elektronicznych Metod Opracowywania i Publikacji na Uniwersytecie w Trewirze.

W latach 2004-2008 pełniłem funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej UO. Od wielu lat wspieram kontakty naszego Uniwersytetu z instytucjami w krajach niemieckojęzycznych i pomagam naszym studentom rozszerzyć bogatą ofertę wykładów i seminariów oferowanych przez nasz Instytut o pobyty studyjne na jednym z naszych partnerskich uniwersytetów w Niemczech i na Słowacji.


Zainteresowania pozazawodowe: fotografika, ambitne kino, nieodkryta lub mało znana historia Śląska, paleografia, genealogia, podróże, jazda na nartach.

Proponowane wykłady:

  1. Czy Fenster i Gurke to słowa niemieckie, a chleb, żur i burmistrz słowa polskie? Rzecz o wzajemnym przenikaniu się języków.

  2. Czas to pieniądz, życie to podróż, zdrowie to góra, choroba to dół, a prowadzenie działalności gospodarczej to wojna - metafory determinujące nasze rozumienie świata.

Wykłady mogą być przeprowadzone zgodnie z życzeniem w języku niemieckim lub polskim.

Kontakt:

Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Germańskiej
Oleska 48; 45-052 Opole
tel./fax: (077) 4527380
e-mail: Jaroslaw.Bogacki@uni.opole.pl
www.germanistyka.uni.opole.pl
Joanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol