Zaproś wykładowcę  • Program "Zaproś wykładowcę" to platforma komunikacyjna pozwalająca nauczycielom, doradcom zawodowym i dyrektorom szkół ponadpodstawowych kontaktować się z wybranymi pracownikami naukowymi Uniwersytetu Opolskiego.

  • Przedstawiamy listę naukowców uniwersytetu zainteresowanych promocją swoich dziedzin nauki w szkołach ponadpodstawowych Opolszczyzny.

  • Oferta programu "Zaproś wykładowcę" ma także formę listy tematycznej, określającej dziedziny nauki, w ramach których można "zamówić" wykład. Przede wszystkim jednak prezentujemy tematy wystąpień, proponowane przez wykładowców.

  • Po wybraniu tematu lub dziedziny nauki, prosimy kontaktować się bezpośrednio z odpowiednim pracownikiem aby ustalić szczegóły wizyty w Waszej szkole.

  • Przewidujemy możliwość odwiedzania nas w Opolu - w tym przypadku również zapraszamy do przejścia ścieżki: temat/dziedzina - wykładowca - indywidualny kontakt.

  • Oferujemy też możliwość kontaktu ze Studenckimi Kołami Naukowymi - zachęcamy do zapraszania naszych studentów nie tylko ze względu na wiedzę i umiejętności jakimi dysponują, ale na doświadczenia z życia akademickiego, którymi mogą podzielić się z Waszymi uczniami.

  • Przygotowaliśmy także wszystkie kluczowe informacje z naszego serwisu w wersji do druku.
  • W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Promocji i Informacji Uniwersytetu Opolskiego.Joanna Mentel
Pełnomocnik Rektora d/s Promocji
Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11, pok. 106 (Collegium Maius)
mentel@uni.opole.pl
tel. 77/ 541 59 96


dol